Sultan BestekarlarSÖZLÜ ESERLER 

1)FATİH-İ BAĞDAT/Sultan Murat(Şah murat) 

Gelse nesim-i subh ile müjde Şah-ı behardan 
İtse halas bülbüli mihnet-i intizardan 
İrdi Murad'a sakiya cuş-i Huma'ya bu Murad 
Kurtulamaz mı dil dahı keşmekeş-i humardan 

2)TAMBUR TAKSİMİ(Özer Özel) 

3)SUZİDİLARA PEŞREV/3.Selim 

4)SUZİDİLARA BESTE/3.Selim
 
Güfte:Mabeyinci Naşid İbrahim Bey 

Çin-i geysusuna zincir-i teselsül dediler 
Döndüler sonra hatadır deyu kakül dediler 
Gonca-i lal-i şeker handesine gül deriken 
Yanılıp zaika sencan-ı heves mül dediler 

Beli yarim mirim beli şah-ı men aman 
Aman aman ah dediler 

5)SUZİDİLARA YÜRÜK SEMAİ/3.Selim 

A gönül cur'a mıyız ka'r-ı penah eyleyelim 
Yüze çıksanda habane şinah eyleyelim 
Sinaye bari hayalin çekelim dildarın 
Kurs-i ayinemizi hale-i mah eyleyelim 

Tana dir tenen ni tenen tenenen 
Tenenen tene nendir dir tenen ah aman ah eyleyelim 

6)SUZİDİLARA YÜRÜK SEMAİ/3.Selim 
Ab ü tabile bu şeb haneme canan geliyor 
Halvet ülfete bir şem-i şemistan geliyor 
Perçemi ziver-i duşu nigehi huş 
Dil-i sevdazedeye silsile cünban geliyor 

Ah el aman ey yüzü mahım,söyle nedir benim günahım 
İrişmiştir göklere ahım feryadiderim senden balaya 

7)HÜZZAM ŞARKI/3.Selim 
Gönül verdim bir civane 
Derdinden oldum divane 
Gel efendim girme kaane 
Ben seni vermem cihane 

Kaçma benden gönül sende 
Oldukça ben canım tende 
İnsaf eyle kuzum sen de 
Ben seni vermem cihane 

Bağlanıp zülf-i hezaran tabına 
ibret-oldum ah aşk erbabına 
Hürr-iken düşrüm bela girdabına 
İbret-oldum ah aşk-erbabına 

8)KEMENÇE TAKSİMİ(A.Kadri Rizeli) 

9)HİCAZ ŞARKI/2.Mahmut
 
Söylemez miyidim sana ey gül-izar 
Bak nasıl oldu müzeyyen lalezar 
Nev-nihalim edelim geşt-ü güzar 
Başka alemdir bu zevk-i nev-bahar 

10)HİCAZ KALENDER/2.Mahmut 
Ebrulerinin zahmı nihandır ciğerimde 
Gül ruhlerinin handeleri çeşmü terimde 
Sevda-yı muhabbet esiyor şimdi seridme 
Takdire ne çare bu da varmış kaderimde 

11)KANUN TAKSİMİ(Reha Sağbaş) 

12)HİSARBUSELİK ŞARKI/2.Mahmud
 
Aman ey şuh-i nazende 
Gül gibi edersin hande 
Dilde hava aşkın tende 
Nazik misal gönlüm sende 
Eğlenemem sensiz ben de 

13)MAHUR ŞARKI/2.Mahmud 
Aldı aklım bir gonce leb 
Şive engiz şuh-i meşreb 
Gördüm bir mah,mah-i taban 

Bakınca çeşm-i gazale 
Koparır mecliste nale 
Gezdirir elde piyale 

14)NEY TAKSİMİ(Ahmet Şahin) 

15)ŞEVKEFZA ŞARKI/Sultan Aziz
 
Ey nevbahar-ı hüsnü an 
Mülk-i vücude ver revan 
Gülşende gez de bir zeman 

16)MUHAYYER ŞARKI/Sultan Azİz 
Bi-huzurum nale-i mürg-i dil-i divaneden 
Farkolunmaz cism-i bimarım bozulmuş laneden 
Bunca derd-ü mihnete karlandığım aya neden 
Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnet haneden 

Başka bir alem gerektir gönlüme seyran için 
Mihnet-i dünya çekilmez doğrusu bir can için 
Müptela-yı derd-i hicran olduğum canan için 
Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnet haneden 

17)KANUN TAKSİMİ/Reha Sağbaş 

18)EVC AĞIR SEMAİ/Şeyhzade Seyfeddin Efendi
 
Hüsnü anın nakşoluşunca kalbime ey meh-cemal 
Dil-şikarım sanma aşkım öyle bir zill ü hayal 
Kıl mürüvvet rerhguzarın beklerim ruz ü leyal 

Nur-i aynım halkolunmuş sanki bir huri misali 

19)NEY TAKSİMİ(Ahmet Şahin) 

20)RAST ŞARKI/Gevheri Osmanoğlu
 
Güfte:Fazıl Ahmet Aytaç 

İnledik hasretle hep bin vade kandık sevgili 
Sanma lakin sevmeden bir an usandık sevgili 
Durmadna dinlemden derdinle yandık sevgili 
Sanma lakin sevmden bir an usandık sevgili 

21)HÜZZAM ŞARKI/Gevheri Osmanoğlu 
Güfte:Sultan Aziz 

Başka bir alem gerekdir gönlümü seyran için 
Mihnet-i dünya çekilmez doğrusu bir can için 
Müptelay-ı derd-i aşkı olduğum canan için 
Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnet-haneden 

22)KEMENÇE TAKSİM(A.Kadri Rizeli) 

23)RAST ŞARKI/Sultan 6.Mehmet 
Hicran ile dil hastayım ümmi dile nalan 
Gel sineme kalbime gel ruhuma yaslan 
Mecnun ben oldum halef ey ruhı gazalan 
Gel sineme gel kalbime gel ruhuma yaslan 

24)UŞŞAK ŞARKI/Sultan 6.Mehmet 
Dökdüm yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin 
Sal nur-ı cemalin dile gam sisleri gitsin 
Pür şevki safa sylesin afakımı hendem 
Bir buse diriltip bu ölü kalbi etsin 

25)KANUN TAKSİM(Reha Sağbaş) 

26)SUZUDİL ŞARKI/Sultan 6.Mehmet
 
Fikr-i hülyası bütün serde gezer 
Kendisi şimdi açep nerde gezer 
Gerçi dil bezm-i sefasından dur 
Fikr-i meftunum o yerlerde gezer 
Kendisi şimdi açep nerde gezer 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !